top of page

Public Seminar หลักสูตร : Strategic Selling Technic For Event,Store front,Booth Sales

บทบาทและหน้าที่ของนักขายที่ทรงประสิทธิภาพ

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการขายและการซื้อขายขณะออกบูท/Event

 • การบุกขายลูกค้าในยุคปัจจุบัน

 • กลไกและเหตุผลที่ไม่สามารถหยุดลูกค้าไว้ที่เราได้
   

ขายตัวคุณ สร้างคุณให้เป็นนักขายมืออาชีพ

 • การสร้างตัวคุณให้แตกต่างด้วยแนวคิดเชิงบวก

 • การสร้างทัศนคติต่อการขายเพื่อเป้าหมายคือ ยอดขาย

 • หลักการสำคัญที่คุณต้องรู้ ข้อดีของสินค้าและความเหมาะสม
   

สร้างทักษะ สร้างภาพลักษณ์และพัฒนาตัวตน

 • บุคลิกภาพการขายอาวุธแรกของนักขาย

 • การพัฒนาทักษะการพูดคุยเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี

 • การใช้เครื่องมือรอบตัว 4 อย่างในการวิเคราะห์ลูกค้า

 • เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ ตรงใจ ถูกจริตลูกค้า
   

นักขายเชิงกลยุทธ์

 • วลีพิฆาตจูงใจลูกค้าอย่างได้ผลด้วยเทคนิคกระตุ้นการขายด้วยสิ่งเร้า

 • การอ่านสัญญาณการซื้อและการใช้เทคนิคปิดการขายให้ถูกจังหวะ

 • เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจลูกค้าด้วย Sales Talks มายากลทางคำพูด

 • เทคนิคการสร้างวิธีติดตามลูกค้าเพื่อโอกาสในการปิดการขายในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

bottom of page