top of page

In House Training หลักสูตร : Strategic Selling Technic For Event,Store front,Booth Sales

“ Drag หน้าร้าน บริหาร Booth อย่างไร” จับลูกค้าได้ ยอดขายทวีคูณ


Course Benefits   :
 

 • เรียนรู้และเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารการขายหน้าร้าน ในงาน ตั้งซุ้ม หน้า Booth  

 • เรียนรู้ทักษะการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกศึก

 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ลูกค้า เข้าใจความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า เพื่อการนำเสนอได้โดนใจ สามารถหยุดลูกค้าไว้ที่เราได้ เปิดใจรับฟัง ไม่เดินหนี

 • เสริมสร้างทักษะเทคนิคการขายหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละสไตล์

 • พัฒนาทักษะการโน้มน้าวจูงใจ การอ่านสัญญาณซื้อจากลูกค้าได้ การใช้วจีพิฆาตเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจและการปิดการขาย

 • พัฒนาเทคนิคการติดตามลูกค้า (Follow up) เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายในอนาคต
   

Course  Outlines  :

บทบาทและหน้าที่ของนักขายที่ทรงประสิทธิภาพ    

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการขายและการซื้อขายขณะออกบูท/Event

 • การบุกขายลูกค้าในยุคปัจจุบัน

 • กลไกและเหตุผลที่ไม่สามารถหยุดลูกค้าไว้ที่เราได้

ขายตัวคุณ สร้างคุณให้เป็นนักขายมืออาชีพ

 • การสร้างตัวคุณให้แตกต่างด้วยแนวคิดเชิงบวก

 • การสร้างทัศนคติต่อการขายเพื่อเป้าหมายคือ ยอดขาย

 • หลักการสำคัญที่คุณต้องรู้ ข้อดีของสินค้าและความเหมาะสม
   

สร้างทักษะ สร้างภาพลักษณ์และพัฒนาตัวตน

 • บุคลิกภาพการขายอาวุธแรกของนักขาย

 • การพัฒนาทักษะการพูดคุยเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี

 • การใช้เครื่องมือรอบตัว 4 อย่างในการวิเคราะห์ลูกค้า

 • เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ ตรงใจ ถูกจริตลูกค้า

นักขายเชิงกลยุทธ์

 • วลีพิฆาตจูงใจลูกค้าอย่างได้ผลด้วยเทคนิคกระตุ้นการขายด้วยสิ่งเร้า

 • การอ่านสัญญาณการซื้อและการใช้เทคนิคปิดการขายให้ถูกจังหวะ

 • เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจลูกค้าด้วย Sales Talks มายากลทางคำพูด

 • เทคนิคการสร้างวิธีติดตามลูกค้าเพื่อโอกาสในการปิดการขายในอนาคต  

 

รูปแบบ  :   บรรยาย & Workshop

ระยะเวลา : 1 วันเต็ม (9.00 – 16.00)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามช่องทางต่อไปนี้

bottom of page