top of page
BusinessPublicSeminar-03.png

​​

บริหารช่องทางตลาดอย่างไร ให้เป็นเรื่องเดียวกัน

ทีมขาย ออนไลน์ ออฟไลน์ ขายหน้าร้าน ขายผ่านตัวแทน

ผสมผสาน ออนไลน์ ออฟไลน์ ขายเอง ขายผ่านตัวแทน ทำอย่างไรให้ถึงเป้า

สร้างแผนธุรกิจ   สร้างยอดขาย  กำหนด Sales Platform ตามประเภทลูกค้า  บริหารยอดขาย ตรวจสอบ ติดตามความเคลื่อนไหวการขาย  ตัวแทนขาย  ลูกทีม เครือข่าย

การวางแผนบริหารงานขาย ตาม Customer Journey ทั้ง Offline และ Online ตัวแทนขายตรง  หน้าร้านขายปลีกทั้ง Online &Offline หรือ O2O สร้างทางเลือกต่างๆให้ลูกค้าเลือกซื้อ เชื่อมทุกช่องทางขาย ทุกช่องทางสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

    การวางแผนขายครบทุก Sale Platform (Line , FB ,Call Center ,website ,Email ,Agent ,Direct Sales ฯลฯ) และมีPayment Gateway ที่สะดวกสบาย ทั้งการโอนเงิน  จ่ายผ่านบัตรเครดิต จ่ายผ่านมือถือ หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน

3.1.jpg

สร้างบทสนทนาหรือ Script ในการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อให้ตัดสินใจซื้อเร็วที่สุด  ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างยอดขายอย่างรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ฝึกทีมขาย ให้มีทักษะการขายเสมอกันทั้งทีม

  วัดผลสำเร็จการขายยุค 4.0 นอกจากขายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังต้องรักษากำไรให้นิ่งด้วย  การรายงานการขายทุกช่องทางการขายใหม่ๆ ( Multi – Channel ) ที่สามารถสรุปรายการการขายแบบ Real time เช่น Sale Force.com หรือ Google Drive

เซ็ทระบบงาน วางกลยุทธ์ใหม่ 4.0

ไม่ใช่แค่สร้างกิจกรรม จัดอีเว้นท์ ใข้ Incentive PV

นำท่านสู่ความสำเร็จ แบบมืออาชีพจากประสบการณ์ปั้นธุรกิจจริง กว่า 20 ปี

ขายของออนไลน์

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page