top of page

แผนธุรกิจ 

การเขียนแผนธุรกิจ Business Plan ต้องสร้าง Business Model โมเดลธุรกิจ ที่แตกต่างให้ได้ในยุค Disruption

Business Process Outsourcing-07.png

ปรับขบวนทัพ สร้างโมเดลธุรกิจใหม่  ให้ได้ก่อนการเขียนแผนธุรกิจ  เราพร้อมโค้ชทีมงานท่าน สร้าง Business Model และทำแผนธุรกิจ 

การเขียนแผนธุรกิจ สำคัญอย่างไร และทำไมต้องลอกคราบโมเดลธุรกิจ  Business Model  ก่อน วางแผนธุรกิจ 

    การเขียน แผนธุรกิจ โดยไม่ได้วาง Business Model ก่อนถือว่าเป็นแผนธุรกิจที่เลื่อนลอย นำไปใช้ไม่ได้จริง เพราะการเขียนแผนธุรกิจเพียงเพื่อ ขอเงินกู้ หรือเขียนตามหัวข้อมาตรฐานนั้นขาดความเข้าใจ Value ของธุรกิจอย่างแท้จริง สร้างความแตกต่างไม่ได้ ขาดนวัตกรรมและไม่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุค Disruption4.0   มากับเราสิ เราจะนำพาท่านไป ด้วยโมเดลธุรกิจท่านที่แตกต่างและยั่งยืน แผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง พร้อมมีทีมงานช่วยแนะนำให้คุณสามารถปฏิบัติตามแผนธุรกิจ ได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่มอง ออนไลน์เป็นแค่เครื่องมือ หรือช่องทางหนึ่งที่ใครๆเค้าก็ทำกันแล้ว เรากลัวล้าหลังตกกระแสก็อยากทำบ้าง แต่ไม่ได้มองว่าระบบออนไลน์จะเข้ามากระทบต่อโมเดลธุรกิจเดิมอย่างไร  แค่ปรับเปลี่ยน หรือ ต้องยกเครื่องโมเดลใหม่  บางรายคิดว่าแค่มีแอฟ และเว็บขายของออนไลน์ก็ใช่แล้ว แต่ก็ต้องผิดหวังกับผลที่ได้  เช่นเดียวกับธุรกิจออนไลน์ที่ยังมองออนไลน์เป็นแค่ งานระบบ และ Process เท่านั้นก็จะพบกับความประหลาดใจในความยั่งยืนของธุรกิจ ว่าทำไมสู่ขาลงเร็วจัง เพราะทั้ง Google Facebook  Line ทุก Platform มี Human Farm ที่เป็น Big Data ให้แบรนด์เข้าไปจับจอง เก็บเกี่ยว และหาลูกค้านั้นมีการเปลี่ยนแปลง Algorithm หรือ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ในการคำนวณสูตร เพื่อให้เราหาลูกค้าได้ดีขึ้นแม่นขึ้นทุกวัน 

(คลิกลูกศร เผยแนวทางข้างล่าง)

Business  Strategy

กลยุทธ์ธุรกิจ 3 ระดับ

Business    Model

สร้างโมเดลธุรกิจ

Business Environment

สภาพแวดล้อมธุรกิจ STEP

Innovative Business Model

สร้างนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ

Competitive  Strategy

การวิเคราะห์การแข่งขัน

EVA & BSC   Total KPI

วัดผลควบคุมประเมินกลยุทธ์

SWOT &   TOWN

วิเคราะห์จุดแข็งอ่อนแบบไขว้

Hoshi Kanri  Business Plan

แผ่นธุรกิจหน้าเดียว

โมเดลธุรกิจ
โมเดลลิขสิทธิ์เฉพาะของ MGA

พัฒนา โมเดลธุรกิจใหม่ และ เขียนแผนธุรกิจ ที่นำไปใช้ได้จริง

กระแสความเชี่ยวกราดของโลกาภิวัฒน์ Globalization สงครามการค้า Trade War  เศรษฐกิจโลกที่ถดถอย  และ นวัตกรรมดิจิตอล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence   และ ML  Machine Learning ที่ใช้ระบบงานดิจิตอลเข้ามาทดแทน มันสมองแรงงานมนุษย์  บริษัทยักษ์ใหญ่ 5 อันดับแรกของ สหรัฐ คือบริษัทองค์กรดิจิตอลทั้งสิ้น  ขึ้นอันดับแทน บริษัทผู้ผลิต อย่าง ฟอร์ด GM และบริษัทการค้าอย่าง Walmart  Tesco  Macy   บริษัทค้าปลีกสหรัฐรวมกันมีมูลค่าตลาด Market Capitalization ไม่เท่ากับ AMAZON   ขณะที่ยอดค้าปลีกออนไลน์โลก มีสัดส่วนที่มากขึ้น จีนมากกว่าครึ่งมาจากยอดออนไลน์  สหรัฐยอดมากกว่า 1 ใน 3มาจากออนไลน์ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มียอดการค้าออนไลน์ 12,000 ล้านเหรียญ อัตราเติบโตที่ 27% จากข้อมูลของกูเกิ้ลและTemasek  เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมธุรกิจ มันรวดเร็วและมหาศาล คำถามตกอยู่ที่ ธุรกิจจะปรับเปลี่ยน ปรับแผนธุรกิจ และโมเดลธุรกิจอย่างไร ให้รอดและเติบโตแบบมั่นคง ขยายกิจการย่อย โดยมีมาตรฐานประกอบการธุรกิจแบบเดียวกัน ท่าร่างเดียวกัน ภายใต้โมเดลธุรกิจที่ใช่ และ เวิร์ค

1. Business Strategy กลยุทธ์ 3 ระดับ และ นโยบายธุรกิจ

1. Business Strategy กลยุทธ์ 3 ระดับ และ นโยบายธุรกิจ

ส่วนใหญ่แล้วทางบอร์ดบริหารจะกำหนด นโยบายธุรกิจลงมาให้ แต่ละธุรกิจBusiness Unit มาวางแผนเพื่อการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ที่มีต่อสังคมหรือชุมชน ที่มีต่อผู้ถือหุ้น ทีมีต่อสภาพแวดล้อม ที่มีต่อ ลูกค้าและ พนักงาน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย

 •  ยุทธศาสตร์  Strategy คือกลยุทธ์ธุรกิจอยู่ในแผนธุรกิจ นั้นจะบอกว่าธุรกิจที่จะขับเคลื่อนไป นั้นมีความแตกต่างคืออะไร ที่จะส่งคุณค่า Value ให้กับลูกค้า ชุมชน หรือสังคม

 •  ยุทธการ   Program/Project เป็นกลยุทธ์ที่ มีการกำหนด แผนธุรกิจใหม่  New business plan การทำโครงการใหม่ New Project หรือโปรแกรมธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการทำแผนธุรกิจในระดับ โครงการนำร่อง พัฒนาโครงการที่มีอยู่  จะมีการบริหาร Business Portfolio  หรือ Product Profolio ผังโครงสร้างธุรกิจ ในการขับเคลื่อนในระยะ 3ปี แต่ละโครงการ โปรแกรมจะมี ส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสอดประสานอย่างไร ในทิศทางเดียวกันหรือไม่

 •  ยุทธวิธี Tactics เป็นการวางแผนธุรกิจ ประจำปี ว่าเราจะมีแนวทางอย่างไร เพื่อบรรลุเป้าของฝ่าย Division ไม่ว่าเป็นยอดรายรับ รายจ่าย และ ผลกำไร

2. Business Environment การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มปัจจัยภายนอกธุรกิจ STEP

2. Business Environment การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มปัจจัยภายนอกธุรกิจ STEP ​

เป็นประเมิน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม และ ความเป็นไปได้ที่ปัจจัยนั้นจะเกิดขึ้นส่งผลต่อธุรกิจของเรา  ทั้งทางด้าน สังคม เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ และ การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ เวทีโลก

 • แนวโน้มธุรกิจไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค อุตสาหกรรม 4.0 และ นำหุ่นยนต์มาใช้ในธุรกิจ ส่วนทีมด่านหน้ามีการใช้โปรแกรมทางธุรกิจมาใช้งาน ไม่ว่าการบ่งพิกัด Geolocation การบันทึกกิจกรรมKPI ทางธุรกิจแบบเรียลไทม์​

 •  ผลกระทบการเปิดตลาด เสรี  AEC  และโลกาภิวัฒน์   แม้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจะมีการเปิดการค้าเสรี การบริการเสรี แรงงานเสรี และ เงินทุนเสรี  แต่ก็มีสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐและ จีน จะเข้ามามีผลต่อตลาดโลกและกำลังซื้อของคนอย่างไร 

 •  ผลกระทบของ Internet of Things IoT  ปัญญาประดิษฐ์ AI และ Machine Learning จะเข้ามาทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น มีการเชื่อมโยงระหว่าง Machine to Machine ที่อาจจะไม่ผ่านคนเลย โดยเฉพาะงานที่ทำซ้ำๆน่าเบื่อ แต่ก็หมายความว่าการลดแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ผู้บริโภคยุคใหม่จะเปลี่ยนไปอย่างไรการใช้คำสั่งด้วยเสียง และระบบอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงรูปแแบบการทำธุรกิจของเราไปอย่างมากมาย

 •  ผลกระทบของ สังคมประชากรไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ  Aging  Population 40+ จะมีทั้งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ   

 •  ผลกระทบ ของยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจไทย นโยบายการขับเคลื่อน โครงสร้างพื้นฐานมีผลต่อธุรกิจโลจิสติกส์ และการกำหนด กลุ่มเขตเศรษฐกิจ EEC   คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมที่ภาครัฐส่งเสริม  จะมีผลต่อธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ร่วมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  

 •  การหาแนวโน้ม และเทคนิคการทำวิจัยหาข้อมูลธุรกิจด้วยเครื่องมือออนไลน์  การค้นหาข้อมูลธุรกิจในปัจจุบันนั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ ธุรกิจออนไลน์ อย่างกูเกิ้ล Facebook  Twitter มักจะมีฐานข้อมูลธุรกิจให้เราสืบค้น ตั้งแต่ ขนาดตลาด พฤติกรรมลูกค้า Customer Journey  แนวโน้มธุรกิจ Trend  โอกาสธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงคู่แข่ง

 • ผลกระทบที่สำคัญที้สุดตอนนี้ เห็นจะเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่จะเข้ามา มีบทบาทในการทำธุรกิจ และทำงานแทนคน ในส่วนที่เป็นงานซ้ำ หรืองานที่ต้องมีการตรวจจับ ผ่าน Sensor  และมีการทำ Predictive  Business Model เพื่อพยากรณ์ค่าต่างๆของธุรกิจ  มีการแจ้งเตือน Notificastion รวมถึงมีการเสนอแนะ Suggestion ให้เรา  หรือถึงขั้นทำ ระบบอัตโนมัติแทนเรา เช่น รถยนต์ไร้คนขับ   ระบบปล่อยน้ำในเขื่อนเมื่อระดับน้ำเกินหรือขาด  การปล่อยพ่นละอองน้ำ ถ้าความชื้นในเรือนเพาะชำต่ำลง เป็นต้น  เมื่อ AIเข้ามา โมเดลธุรกิจจะต้องปรับ ทั้งระบบ ออนไลน์ ออฟไลน์ Omnichannel    แผนธุรกิจที่จะต้องปรับเป็นแบบ Adaptive  Business plan   และมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในระดับ Business Rule คือการสร้างเงื่อนไข workflow  ในระดับ Data Science หรือ Multidimensional  และในระดับ Machine Learning ในรูปแบบ Deep Learning หรือ DL 

ปรับโมเดลธุรกิจ ตามการพัฒนาการของ AI และ ปัญญาประดิษฐ์

ปรับแผนธุรกิจกิจ เมื่อสภาพแวดล้อมธุรกิจต้องมี AI และ ปัญญาประดิษฐ์

3. การวิเคราะห์ การแข่งขัน Competitive Strategy

3. การวิเคราะห์ การแข่ง Competitive Strategy
 •  เป้าหมายของคู่แข่ง  คู่แข่งมีเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร เจาะตลาดกลุ่มไหน ธุรกิจหลักCore Businessคืออะไร ตลาดไข่แดงเค้าอยู่ที่ไหน การโต้ตอบเค้ายอมรุนแรงหากเรารุกเข้าไปในธุรกิจหลัก และตลาดหลัก ของเค้า

 •  กลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง  นั้นเน้นด้านใด เช่นเน้นสร้างคุณค่า สร้างความต่างในราคาหรูแบบ Apple  Starbuck หรือ ราคาถูกตลาดกว้างแบบ กาแฟอเมซอนที่ยอดขายนำสตาร์บัค    เน้นขายผ่านคนกลางหรือ ดีลเลอร์ออนไลน์ หรือ ออฟไลน์  หรือเน้นการขายเอง  การขายผ่านช่องทางใด  มีลูกข่ายธุรกิจมากน้อยแค่ไหน ธุรกิจโรงแรม มีการเคลื่อนช่องทางการขาย จาก TA เป็น OTA  และมาสู่การขายเอง Direct Booking  ธุรกิจหลายธุรกิจมีการเคลื่อนย้ายจาก Online to Offline O2O หรือ ธุรกิจค้าปลีก หลายรายที่ เริ่มผสมผสาน ออนไลน์เข้ากับธุรกิจหน้าร้านตัวเอง Offline to Online และหลายธุรกิจก็เติมโตแบบหลายช่องทาง อย่างมีสทีน มีทั้งขายตรง ขายปลีกหน้าร้าน และ เคาว์เตอร์เซลล์ของตนเอง ร่วมถึงขายผ่านแอฟออนไลน์ของตนเอง   

 • จุดแข็งจุดอ่อน คู่แข่ง  การวิเคราะห์จุดแข็งของคู่แข่งดูจะธรรมดาไป หากเราไม่สามารถหาจุดอ่อนในจุดแข็งของคู่แข่งได้ เราก็ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ ในขณะที่จุดอ่อนของคู่แข่งหากเราไปแหย่รังแตน เค้าอาจพัฒนาปิดจุดอ่อนเค้าจนสามารถมีชัยเหนือเราเลยก็ได้ อย่าเพียงแค่วิเคราะห์แบบผิวเผิน

 •  กรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง หรือ Business Model คู่แข่ง เราจะต้องมองโมเดลธุรกิจคู่แข่งให้ออกว่า เข้าใช้ Free Model ที่นิยมใช้กับพวกตลาดPlatform คนส่วนใหญ่ได้ของฟรีแต่ถูกบังคับให้เห็นโฆษณา คนส่วนน้อยที่จ่ายเงินจะได้รับบริการที่เหนือกว่าและไม่ต้องเห็นโฆษณา หรือ โมเดลตกเหยือ เช่นเราซื้อเครื่องฟอกอากาศราคาถูกแต่ต้องมาจ่ายค่าไส้กรองอากาศในราคาที่แพงกว่าปกติ   หรือโมเดลเลโก้ เข่นไนกี้ ทำเองเฉพาะงานออกแบบกับการทำตลาด และช่องทางจำหน่าย  ส่วนเรื่องการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ  การขนส่ง จะจ้างคนภายนอกจากทุกมุนโลก   หรือเค้าใช้โมเดลอะไรในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

 •  การวิเคราะห์คู่แข่ง ด้วย  Online Research     ในยุคอินเทอร์เน็ต ข้อมูลคู่แข่งก็สามารถหาได้ฟรีๆ จากข่าวสารข้อมูลออนไลน์ และ Platform วิเคราะห์คู่แข่ง ที่มีให้ทดลองใช้ฟรีๆ  แต่ที่สำคัญคือ อะไรคือข่าวลวง อะไรคือข่าวจริง อันนี้ ต้องอาศัยประสบการณ์  กลยุทธ์ยอนภูเขาในพิชัยสงครามไทยพูดไว้ชัดเจน เรื่องการหลอกคู่แข่งการซ้อนแผน  อย่ามองข้อมูลคู่แข่งแค่ด้วยตาเห็นจะเจ็บตัว   

4. การวิเคราะห์ TOWS  หรือ SWOT  แบบไขว้  เพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธและการวาง Scenario

4. การวิเคราะห์ TOWS  หรือ SWOT  แบบไขว้  เพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธและการวาง Scenario เมื่อสถานการณ์ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมีผลกระทบต่อธุรกิจและแผนธุรกิจอย่างไร  

​การวิเคราะห์แบบไขว้จะกำหนดทิศทาง เพื่อ เสริมสร้างจุดแข็งสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ Competitive Advantages และ ลดทอนจุดบอดของธุรกิจอย่างไร ให้ทันเวลา  และยืดหยุ่น Strategic Flexibility

 • เร่งสร้างจุดแข็งเพื่อฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจให้ได้อย่างว่องไว

 • จะเอาจุดแข็งธุรกิจ มาลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามธุรกิจอย่างไร

 • แก้ไขจุดอ่อนธุรกิจเพื่อ สามารถฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจให้ได้ทันเวลา

 • รีบแก้ไขจุดอ่อนเราก่อนรับผลกระทบที่เลวร้าย

SWOT การวิเคราะห์แบบไขว้

5. สร้างโมเดลธุรกิจ Business Model  หรือยุทธศาสตร์องค์กรและหน่วยงาน

5. สร้างโมเดลธุรกิจ Business Model  หรือยุทธศาสตร์องค์กรและหน่วยงาน
 •  ขบวนการธุรกิจ Business Process  ประกอบด้วย ฝั่งนำเข้า หรือ Buyside ว่าเราต้องบริหารจัดการปัจจัยนำเข้าธุรกิจอย่างไร เพื่อนำเข้าสู่ภายในธุรกิจ Inside มีการแปลงสภาพทรัพยากรธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณค่าและประหยัด   ส่วนสุดท้ายคือก จะบริหารฝั่งขาออกหรือ Sell Sideอย่างไร

 •  ขบวนการต่อยอดสร้างคุณค่า  Value Creation : Definition การกำหนดคุณค่าาหรือสิ่งที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินเราเพราะลูกค้าได้รับอะไร   Design การออกแบบคุณค่าที่เหมาะสมกับต้นทุนให้กับลูกค้า  Development การพัฒนาคุณค่าออกมา ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า  Delivery

 •  ยุทธศาสตร์ หน่วยธุรกิจขาเข้า  หรือยุทธปัจจัยนำเข้าองค์กร (Input  Division)  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหลัก คู่ค้าธุรกิจ เครือข่ายธุรกิจ และ Platformของธุรกิจขาเข้า

 •  ยุทธศาสตร์  หน่วย แปรรูป และขับเคลื่อนองค์กรภายใน (Through-put  Division)  พัฒนาขีดความสามารถธุรกิจหลัก เช่น Apple คือ User Friendly , Think Different   เสี่ยวหงส์ชู The Red Diary Book ของจีนที่พัฒนาจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ออนไลน์ C2C สู่ระบบออฟไลน์ O2O  และ Air BNB พัฒนาจากรายได้การขายห้องพัก Room Revenue มาสู่ User Experience ที่ไม่ใช่ธุรกิจห้องพักอีกต่อไป เช่น Lifestyle Event  คอร์สสอน  สถานที่ทานอาหาร และ พักผ่อน     เมื่อขีดความสามารถหลักเปลี่ยนไป กิจกรรมหลักทางธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนไป เช่น ปตท. จากการซื้อขายน้ำมัน มาสู่  Nonoil   กิจกรรมเปลี่ยนจาก Trading เป็นการบริหารบริการ และ บริหารProperty   และแตกบริษัทใหม่ เป็น PTT OR  

 •  ยุทธศาสตร์ หน่วยรบ และ พัฒนาคู่ค้าและตลาด(Output Division)  บริบทสภาพตลาดของธุรกิจ และ การแข่งขัน ส่งผล ต่อโมเดล ที่เราจะบริหาร Business Portfolio  กลุ่มตลาด และ กลุ่มลูกค้า  กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มแบรนด์ ของธุรกิจ  การพัฒนาแบรนด์  กิจกรรมโปรแกรมการตลาด  บริหารช่องทางตลาด ช่องทางขาย และช่องทางบริการ อย่างไร ให้สามารถตอบสนองในทุกขั้นตอนของ Customer Journey

 •  แนวคิดวิเคราะห์ โมเดลธุรกิจปัจจุบัน และสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ของท่านเอง  จากการวางโมเดลธุรกิจปัจจุบัน ไปสู่โมเดลธุรกิจอนาคต จะต้องขับเคลื่อน และ Transformation อย่างไร จาก Core สู่ Noncore  จาก Offline สู่ Online หรือในทางกลับกัน  หากการวางแผนธุรกิจตาม หัวข้อจะไม่สามารถสะท้อนสิ่งเหล่านี้ได้เลย หากไม่มีการวางโมเดลธุรกิจ  และการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปสู่โมเดลธุรกิจในอนาคต 

 • วิดีโอ แผนธุรกิจ หรือโมเดลธุรกิจต้องหาให้ได้ว่าธุรกิจโตมาจากไหน Core หรือ Non Core ยกตัวอย่างแผนธุรกิจ ปตท. รายได้น้ำมันสูงมากแต่มาร์จิ้นบางมากๆ   กรณีที่ยอดขายน้ำมันตกจะขาดทุนได้ง่าย เพราะมี Fix Cost สูงจำเป็นต้องสร้างแผนธุรกิจหารายได้ใหม่จาก Non Core ที่ไม่ใช่การขายน้ำมันอาทิ  การเปิดคาเฟ่อเมซอน,การซื้อแฟรนไชส์ ร้านอาหารจานด่วนในปั๊ม ( ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ ,ไก่ทอด เท็กซัส ,ร้านสะดวกซื้อ Jiffy เป็นต้น ) เพราะมีกำไรสูง สามารถมาช่วยชดเชยเมื่อรายได้น้ำมันลดลงในอนาคต เมื่อคนไทยเริ่มใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นครับ  ปตท เริ่มปรับแผนธุรกิจหารายได้เพิ่มจาก Non Core มา 10ปี แล้ว จึงประสบความสำเร็จได้เร็ว  ปัจจุบันธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน ทำรายได้มากกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี แล้วครับ  ในขณะที่กลุ่มธุรกิจพลังงานจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นขายไฟฟ้าเสรี ในระบบกริดเพาเวอร์ ผ่านบล็อคเชน  ปตท.จะต้องปรับตัวอย่างไร  และการไฟฟ้านครหลวง ภูมิภาคจะปรับตัวอย่างไร มิฉะนั้นจะเกิดการล่มสลายของอาณาจักร   

 • ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์บ้านเรา  เมื่อเริ่มขายดีมีตัวแทนขายสินค้ามากขึ้น  จะลืมคิดการสร้างโมเดลธุรกิจหรือแผนธุรกิจให้ยั่งยืนมีหลายช่องทางทั้ง Offline และ Online  สร้างModel ธุรกิจ O2O  ส่วนใหญ่ธุรกิจออนไลน์เราจะเน้นการขยายตัวแทนขายมากๆไว้ก่อน ทำให้เมือสินค้าอิ่มตัวหรือขายช้า จะเกิดสงครามราคาจากตัวแทนไม่สามารถคุมราคาขายปลีกได้ สุดท้ายสินค้าขายแล้วเหลือกำไรน้อยจึงไม่น่าสนใจครับ   แต่ถ้าธุรกิจออนไลน์เริ่มทำโมเดลธุรกิจสร้างรายได้ให้มั่นคงจากฐานลูกค้าเก่าไปด้วย ค่อยสร้างตัวแทนหมายถึงเติบโตไปด้วยกันรายได้ธุรกิจจะยั่งยืนแบบ TV Direct หรือ RS  เมื่อมีฐานลูกค้ามากการขยายไปสร้างรายได้ใหม่จึงสำเร็จได้ง่ายครับ การจะเปิดสาขาตัวแทนใหม่ๆ ควรต้องถามว่า Local Business นั้นๆมีรัศมีทำการเท่าไร มีลูกค้าเดิมของแบรนด์ที่จะหล่อเลี้ยงเค้าได้หรือไม่ ตัวแทนต้องหาลูกค้าใหม่เพิ่มเท่าไรเพื่อให้อยู่รอด และ ผ่านช่องทางใด Online Offline On Location หรือ  On-the-move

 • ในการปรับโมเดลธุรกิจ หรือ แผนธุรกิจทำได้ 12 มิติ ทั้งในฝั่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (Value Cocreation)จนกระทั้งการสอบถึงลูกค้า อาทิ DHL สร้างโมลเดลธุรกิจส่งพัสดุซื้อเร็ว ทั่งโลกภายใน 1-2 วันพร้อมรับประกันกรณีส่งไม่ได้ ทำให้ลูกค้ายอมรับและใช้บริการไปทั่วโลก เช่นเดียวกับธุรกิจรับส่งพัสดุ Kerry ที่สร้างโมเดลธุรกิจส่งด่วนภายใน 1 วันสำหรับกทม.และปริมณฑล  ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์  จนมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 80%ในปัจจุบัน        

 • การออกแบบโมเดลธุรกิจ หรือ แผนธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆให้ลูกค้า อาจเริ่มจากการเลือกสร้างประสบการณ์ใหม่ๆตาม Segment ของลูกค้าในแต่ละช่วงอายุก็ได้ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  Land & House ออกแบบโมเดลธุรกิจสร้างบ้านครบทุกช่วงอายุของลูกค้า ตั้งแต่บ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน  3 ล้านบาท บ้านหลังที่สอง สำหรับครอบครัวที่ลูกเริ่มโตแล้ว ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท(โครงการมัณฑนา , โครงการชัยพฤกษ์) และบ้านหลังสุดท้ายเน้นความภูมิฐานราคา 20 ล้านบ้านขึ้นไป (โครงการลัดดาวัลย์) ปัจจุบันมีโครงการผู้สูงอายุมากขึ้นทำให้ L&H คิดโมเดลธุรกิจบ้านผู้สูงอายุเพิ่มเข้าไปด้วยในบ้านหรู ทำให้บ้านหรู L&H ได้รับความนิยมสูงกว่าคู่แข่งอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

 • สุดท้ายในการออกแบบโมเดลธุรกิจ หรือ แผนธุรกิจสร้างรายได้ใหม่ ต้องทำให้เร็วก่อนคู่แข่งจะเลียนแบบหรือทำได้ดีกว่า โดยเราต้องเลือกทำเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุด  งานด่วนที่เหลือต้องหาพันธมิตรที่มีขีดความสามารถมาช่วยกันทำเหมือนรถยนต์ TOYOTA มี Supplier อะไหล่กว่า200 รายในการนำมาใช้ประกอบรถยนต์รุ่นต่างๆ   โมเดลธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำคัญจะเป็นการสร้าง Platform ที่ตัวเราทำสิ่งที่ถนัดแค่ 20% อีก 80% จะมาจากความถนัดของพันธ์มิตรที่เชี่ยวชาญในต่ละด้าน เช่นด้วยกับ Zara  เสิ้อผ้าแฟชั่นอันดับ 1ของโลกสร้าง Platform สร้างแผนธุรกิจผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นได้ภายใน 14 วัน เพื่อเติมเสื้อผ้าที่ขายดีทั่วโลกให้ได้ทุก  14-21วัน ทำให้ลูกค้าประจำมีของใหม่ให้ซื้อทุกครั้งที่แวะเข้าร้าน Zara ทั่วโลก สร้างพฤติกรรมให้ลูกค้าประจำ Zara ซื้อ

6. สร้างนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจ Innovative  Model และแนวคิดเชิงกลยุทธสร้างสรร CEO2  

6. สร้างนวัตกรรม พัฒนาธุรกิจ Innovative  Model และแนวคิดเชิงกลยุทธสร้างสรร CEO2  สร้างทิศทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจ สร้าง New Business Model หรือ โมเดลธุรกิจใหม่ รองรับ ยุค Disruption

 •  Change  เปลี่ยนแปลง / Combination รวมยอด

 •  Exaggerate ปฏิโลมอนุโลม / Elimination ลดหรือกำจัดออก

 •  Opposite สวนทาง / Ordering จัดสรรใหม่

 •  สร้างสรร นวัตกรรมการธุรกิจ และมาตรฐานประกอบการ ธุรกิจใหม่

7. KPI  และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ด้วยหลัก EVA (Economic Value Added) และ BSC (Balanced Score Cards) การวัดความคุ้มค่าของ ธุรกิจใหม่ด้วยPresent Value ของ EVA  

7. KPI  และการควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ด้วยหลัก EVA (Economic Value Added) และ BSC (Balanced Score
 •  แนวคิด EVA นั้นมีความสัมพันธ์กับมูลค่าธุรกิจ Market Capitalization 

 •  กลยุทธ์ธุรกิจของ EVA นั้นมีทั้งกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ธุรกิจ  กลยุทธ์เพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนธุรกิจ และกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจอย่างชาญฉลาด  สำหรับ EVA Center ของแต่ละธุรกิจ แต่ละฝ่าย แต่ละแผนก 

 •   BSC โดน EVA ต่อยอด หรืออีกนัยหนึ่งคือ BSC หรือ  Total KPI เป็นรากฐานที่สำคัญต่อแนวคิด EVA Center 

 •  จากมิติพัฒนา Learning องค์ความรู้และขีดความสามารถพนักงานและระบบงาน  เป็นบันไดต่อยอดไปยัง ขบวนการธุรกิจ Processที่แข็งแรงยั่งยืน  นำไปสู่การสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้า Customer Value แล้วสะท้อนไปยังผลลัพธ์ประกอบการธุรกิจทางด้านการเงิน ไม่ว่าเป็น กำไร รายรับ รายจ่าย และผลตอบแทน

 • BSC  ยังเป็นดัชนีชี้วัดมาตรฐานประกอบการธุรกิจตามหลักของ TQM  Total Quality Management ที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล 

กำกับแผนธุรกิจด้วย EVA BSC

8. Hoshin Kanri  แผนธุรกิจหน้าเดียวเพื่อใช้ประเมินและควบคุมกลยุทธ์ธุรกิจทั้งระยะสั้น 1 ปี ระยะยาว 3-5  ปี Workshop Hoshin Kanri แผนธุรกิจหน้าเดียว

8. Hoshin Kanri  แผนธุรกิจหน้าเดียว

แนวคิดญี่ปุ่นที่จะสรุปแผนงานทุกแบบ ในรูปกระดาษหน้าเดียว  ที่ทักใยสัมพันธ์กันโดยทำเป็นรูปใยแมงมุม ตั้งแต่

 • เป้าหมายระยะยาว 3-5 ปี

 • เป้าหมายระยะสั้น 1 ปี ที่ถูกทอนมาจากกลยุทธ์ 3-5 ปี

 • กลยุทธ์ที่จะบรรลุเป้าหมาย นั้นมีกลยุทธ์อะไร ซึงคือองค์ประกอบ Elelment จากโมเดลธุรกิจนั่นเอง 

 • ฝ่ายแผนกต่างๆของธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างและสัมพันธ์กันอย่างไร 

 • แผนนี้จะติดบนโต๊ะ หรือบอร์ดประจำฝ่ายจัดการเพื่อย้ำเตือนและทบทวน ว่าการทำงานทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือนยังอยู่ในแผนธุรกิจหน้าเดียวนี้หรือไม่  เป็นทั้งตัวตรวจสอบควบคุมการทำงาน ให้เป็นไปตามแผนแม่บทธุรกิจที่เรียก Hoshi Kanri

แผนธุรกิจหน้าเดียว HOSHI KANRI
v1.gif
เขียนแผนธุรกิจ
การเขียนแผนธุรกิจ

โทรปรึกษา

086-3415563

แผนธุรกิจ ปรับขบวนทัพหน้า Frontine4.0

Business Frontline Transformation4.0

ก่อน การเขียนแผนธุรกิจ ต้องทำโมเดลธุรกิจ ที่ต้องปรับคนทัพหน้า ให้พร้อมรบในยุค 4.0 และ Disruption  ปรับโหมดความคิด ติดอาวุธ และใช้มาตรฐานขั้นตอน ในการทำงาน ระบุตัวชี้วัด แบบRealtime วางแผนธุรกิจหน้าเดียว จะแกร่งพร้อมรบ หรือจะให้ Robot ที่มีปัญญาประดิษฐ์มาแทน คุณเลือกได้ ทีมเลือกได้ ปรับก่อนไม่เหลืออะไรให้ปรับเปลี่ยน

แผนธุรกิจ การตลาด 4.1

แผนการตลาด 4.1 สู่ Marketing5.0

หนึ่งในองค์ประกอบหลัก แผนธุรกิจ คือ การตลาด 4.1  เป็นการใช้กลยุทธตลาดทั้ง ออนไลน์ ออฟไลน์ หน้าร้าน และ เครื่องมือ ดิจิตอลทั้งหมด เพื่อสร้างยอดขายผ่าน ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางขาย และช่องทางบริการ ในทุกช่องทางOmni Channel  และ  O2O  ที่ต้องวางโมเดลธุรกิจการตลาด ก่อนเขียนแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจการขาย 4.0

Business Sales Model 4.0

แผนธุรกิจ สู่ แผนตลาดและการขาย การทำให้สำเร็จบรรลุเป้าขาย ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง จากการขายแบบเผชิญหน้า ตัวต่อตัวมาเป็นแบบออนไลน​์Chat ทีมขายต้องปรับตัวจาก ทำงานในเวลามาทำงานนอกเวลา พร้อมขายบนหน้าจอออนไลน์ตลอดเวลา   จะปรับโหมดทีมขายและแผนการขายอย่างไร สร้างโมเดลธุรกิจการขาย  และบริหารช่องทางขายอย่างไร เพื่อบรรลุตาม แผนธุรกิจที่วางไว้

แผนธุรกิจบริการ

Service Model 4.0 

โมเดลธุรกิจบริการ ที่ต้องปรับหัวใจของการให้บริการสู่ยุค 4.0 ทั้ง แผนธุรกิจเชิงรุก และรับ ของการให้บริการ ด้วยเครื่องมือดิจิตอล และ ปัญญาประดิษฐ์  Chatbot  และการบริการบางอย่างอาจไม่ใช้คนเลยใช้ Machine-to- Machine แต่ก็ต้องรักษามาตรฐานการให้บริการตามขั้นตอน และตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ  

Coach_soccer-02.jpg

โมเดลธุรกิจออนไลน์

การตลาดออนไลน์ เป็นเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ ในระดับโมเดจธุรกิจ บ่อยครั้งที่เรามองมันเป็นแค่เครื่องมือแล้วก็หาแต่พวกที่รู้เรื่องแต่ Online Tools มาทำ  มันก็พัง เพราะ Integrate ไม่ได้ ไม่รู้เรื่องระบบธุรกิจ Business Ecosystem เพราะเค้าและเธอเหล่านั้นอาจจะเป็นแค่ครูดาบที่ขาดประสบการณ์ธุรกิจจริง  ไม่ใช่ระดับขุนพลหรือแม่ทัพ 

business plan
Business Model
โมเดลธุรกิจ

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page