top of page

Business Process Outsourcing

ทำงานที่คุณไม่มีเวลาหรือไม่ถนัด แทนคุณ

4. พัฒนา สร้างการสื่อสารการตลาด Content Theme

Business Process Outsourcing-05.png

ทันยุค ใช้ทุกเครื่องมือ ออนไลน์ อ๊อฟไลน์

  • กำหนดแนวคิดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตลาด

  • สร้างเรื่องราว เนื้อหา (Content) ออกแบบสร้างสรรค์งานโฆษณา ประเมินผล ควบคุม ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  • MGA ช่วยแนะนำท่านทั้งการสร้าง Creative Theme และ Content Marketing จากประสบการณ์วงการโฆษณา สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย การตลาด ตัวจริงในวงการ

4.1 Creative Theme

จับใจ ได้อารมณ์

  • ออกแบบ สร้างสรรค์แนวสื่อสารการตลาด ชิ้นงานโฆษณา อาร์ตเวิร์ค ภาพนิ่ง มีที่มา ที่ไป ไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกตัดสิน เรื่องเหล่านี้อย่ามองว่าง่าย ใครก็ทำได้ เพราะจริงแล้วซับซ้อนทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์สะสม จึงจะทำออกมาได้ดี เป็นที่ยอมรับ

 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานโฆษณออนไลน์ 
( Creative Process for Online Advertising )

เครื่องมือสนับสนุนการทำตลาดในยุคดิจิตอล ช่องทางการสื่อสาร โฆษณาออนไลน์  เนื้อหาในการสื่อสารเน้นที่ คอนเทนต์ ขณะที่วัสดุโฆษณา เป็น Ad. ,  Video , Blogger Review เป็นหลัก งานเหล่านี้ เราแนะนำว่าควรพึ่งพา มืออาชีพอย่าง Advertising Agency หรือนักออกแบบโฆณา เพราะเขาเหล่านี้มีขบวนการที่อาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการสนองตอบต่อความสำเร็จ ในการสร้างแบรนด์ การขาย และใช้งบโฆษณาอย่างคุ้มค่า

WEB_MGAPage4-02.png

      ขบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วันนี้ เชื่อมโยงหลายศาสตร์ ด้านออนไลน์ สามารถรู้ถึงกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมความชอบของกลุ่มเป้าหมายมีผลกับ ต้นทุนสื่อต่อ Lead  และอายุสื่อ เช่น Facebook 2 สัปดาห์ วิดีโอ 1 เดือน ปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพื้นฐานต้องพัฒนา Ad. ให้เข้าถึง Customer Insight , Target and Segmentation มากกว่านั้น การเห็น Profile ลูกค้าชัดเจนต่างจากอดีต เช่นลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิม การจัดทำ Ad จึงพัฒนาแจกแจงกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการที่ละเอียดอ่อนขึ้น และถี่ขึ้น โดยทั่วไปควรมี Ad ใหม่ทุก 2 สัปดาห์

WEB_MGAPage4-01.png

ตัวอย่าง เริ่มจากขั้น Immersion ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามที่ตั้งใจผลิตสินค้า ที่ผลิตจากสมุนไพรและเชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายที่รักความเป็นธรรมชาติจะชื่นชอบ(ข้อมูลจาก Research)  ในขั้น Incubation เมื่อนักพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ศึกษาข้อมูลแบรนด์ต่างในตลาด ก็จะพบว่าแนวทาง Type face ที่เป็น Free form , Graphic ที่เป็นต้นไม้ใบไม้สื่อความเป็นธรรมชาติ สี Pastel สื่อความเป็นผู้หญิง หรืออ่อนหวาน ถัดมาเมื่อนำองค์ประกอบต่างๆมาประกอบกันให้ตอบสนองต่อ Customer Insight  ในขั้นนี้ จึงสร้างสัญลักษณ์ที่หลายแบบตามแนวทางข้างต้น ก่อนที่จะคัดเลือกแบบ ( Evaluation ) ที่ตอบโจทย์และพอใจที่สุด

MGA-BigData.jpg

4.2 Content Marketing

ไลค์สาระ อย่างมีสาระ

  • กำหนดไอเดีย แนวการสร้างเนื้อหา ที่สอดคล้องกับ แผนธุรกิจ แผนการตลาด

  • สร้างผู้ติดตาม ชมชอบ แชร์ สร้างยอดขาย เสริมภาพลักษณ์ ทั้งใน Facebook, Line

  • การกำหนดให้ระบบ Chatbot สนทนา ตอบแทนพนักงาน

WEB_MGAPage4-03.png
business plan
Business Model
โมเดลธุรกิจ

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page