top of page

​​

 • เพิ่ม Lead 20 เท่า

 • เพิ่ม Walk 5-10 เท่า

 • เพิ่มยอดขาย 2-5 เท่าขึ้นไป

ทำได้จริง  เคสจริง  ประสบการณ์จริง  

ที่ MGA สร้างความสำเร็จให้องค์กรเหล่านี้

 • วางแผนการขาย และตั้งเป้าขายให้ทีมขาย

 • การพัฒนาทีมขาย และสร้างแรงจูงใจ ทีมขาย

 • การปรับโหมดทีมขายจากโลก ออฟไลน์เผชิญหน้า ให้สามารถขายผ่าน ช่องทางออนไลน์ . 

 • ปรับเวลาการทำงานของทีมขาย จากชั่วโมงทำงาน เป็นนอกเวลาทำงาน เมื่อลูกค้าเป็นผู้กำหนดเวลาการทำงานของเซลล์ไม่ใช่บริษัท

 • Drag Online และแชตอย่างไรให้ ปิดการขายในระบบประชิดตัว แบบออนไลน์

 • สคิปการขาย และ ขั้นตอนการขาย เพื่อบรรลุเป้าขาย  

 • การติดตามลูกค้า และ การเปลี่ยนยอด Leads เป็นยอดขาย 

 • ระบบรายงานขาย แบบ Real Time Online และการพยากรณ์ยอดการขายเพื่อช่วยปรับปรุง ระบบงานขาย

 •  KPI การขายใหม่ 

B_mga-12.png

จากเดิมที่เคยรอรับลูกค้าหน้าโครงการ หน้าสาขา ที่ตกยุค สู่การ Drag Online ที่ติดตามลูกค้าถึงตัวตั้งแต่เห็น Ad. จนถึงปิดการขาย

โทรปรึกษา

086-3415563

ของจริง  เคสจริง   ประสบการณ์จริง

ที่ MGA นำความสำเร็จสู่องค์การเหล่านี้

bottom of page