top of page

​​

  • เพิ่ม Lead 20 เท่า

  • เพิ่ม Walk 5-10 เท่า

  • เพิ่มยอดขาย 2-5 เท่าขึ้นไป

ทำได้จริง  เคสจริง  ประสบการณ์จริง  

ที่ MGA สร้างความสำเร็จให้องค์กรอสังหาฯเหล่านี้

จากเดิมที่เคยรอรับลูกค้าหน้าโครงการที่ตกยุค สู่การ Drag Online ที่ติดตามลูกค้าถึงตัวตั้งแต่เห็น Ad. จนถึงปิดการขาย

โทรปรึกษา

086-3415563

ของจริง  เคสจริง   ประสบการณ์จริง

ที่ MGA นำความสำเร็จสู่องค์การเหล่านี้

bottom of page