top of page

​​

SpecialTransformation 4.0

 

5 Step   ระดับขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจสู่หัวแถว-5 เท่าขึ้นไป

  1. สร้างทีมงานด้านการตลาด การขาย และการบริการด้วยการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิดตัวต่อตัว วิเคราะห์การจัดทำแผนการตลาดแบบสร้างสรรค์ จัดสรรงบประมาณการตลาดขาย และบริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  สร้างสรรค์กลยุทธ์การสร้างแฟนพันธุ์แท้

  2. กำหนดทิศทางและพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ สู่ยุคดิิตอล 4.0 สร้างความแข็งแรงให้กับแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น

  3. พัฒนาขีดความสามารถทีมงาน Key Man แฃะ Frontline  เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่มิติใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ในโลกออนไลน์

  4. สร้างสรรค์โครงการนำร่องมิติใหม่ๆ  เพื่อฝึกทีมงานสู่ความเป็นเลิศทางการตลาด การบริการและการขาย4.0 ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

  5. วัดผลโครงการนำร่อง เพื่อใช้ขับเคลื่อน/ขยายให้เกิดยอดขายที่ยั่งยืนและความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าทุกระดับ

โทรปรึกษา

086-3415563

ของจริง  เคสจริง   ประสบการณ์จริง

ที่ MGA นำความสำเร็จสู่องค์การเหล่านี้

bottom of page