top of page

 Newsletter

newsletter2560_EP-21.png

สวัสดีเช่นชาว MGA

 

กอบกู้ยอดขาย เพิ่มรายได้ ปรับทีมขาย สร้างตัวแทน สู่ผลกำไร ทำได้จริง ‘The art of Selling  Model

Newsletter ฉบับนี้ คงไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ต่อท่านมากเท่า ‘The art of Selling Model-ศิลปะการบริหารยอดขาย สร้างกำไร ใน 3 วัน’ ทางรอดของผู้ประกอบการไทย ที่ MGA ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อปรับทีมขาย อย่างมีกลยุทธ์ ผสมผสานเทคนิค เครื่องมือทันสมัย ประสาน Online/Offline สร้างสคริปท์ Voice/Non-Voice ใช้ Chatbot อย่างไรให้ลงตัว ทั้ง Inbound/Outbound เพื่อฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขณะนี้ ะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเดินไปด้วยกัน  3 วันแห่งการระดมความคิด กับ MGA ทำ Workshop สร้าง Business Model แบบตัวต่อตัว เฉพาะธุรกิจของท่าน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางปรับตัว พลิกฟื้นกิจการ ตลอดจนได้กลยุทธ์การขาย โครงสร้างราคา บริหารช่องทางขาย เพื่อเอาชนะคู่แข่ง ทั้งฝั่งรายได้และฝั่งต้นทุน นี่คือสิ่งที่ทีมที่ปรึกษา MGA นำประสบการณ์ธุรกิจ เปิดโอกาสแก่ท่าน

in-v-out-wordpress.jpg.jpg

สิ่งที่ท่านจะได้ :

  • โมเดลการขาย Inbound/Outbound กลยุทธ์การขาย Online/Offline

  • การเข้าใจ เลือกใช้ เครื่องมือการขายอย่างถูกวิธี สามารถทำด้วยตัวเองเป็น

  • Workshop เฉพาะตัว ร่วมทำกับทีมที่ปรึกษากลยุทธ์พัฒนาการขาย

  • คลีนิค ให้คำปรึกษา นัดทีมที่ปรึกษาเจาะลึกด้านการขาย

download.jpg

อย่าทิ้งโอกาสนี้ให้พลาดหาย เราจำกัดจำนวน เน้นผลงาน คุณภาพ ที่แท้จริง

business plan
Business Model
โมเดลธุรกิจ

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page