top of page

Business Process Outsourcing

ทำงานที่คุณไม่มีเวลาหรือไม่ถนัด แทนคุณ

3. Marketing Sales Plan

ได้ยอด ได้ใจ ได้เครือข่าย​

 • ออกแบบ เซ็ตระบบโครงสร้าง ผลตอบแทนการขายและตัวแทนขาย

 • สร้างแรงจูงใจทีมขายและตัวแทนขาย

 • วางแผนการขายให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แผนการตลาด เพื่อให้สอดคล้อง รับประสาน ไปในทิศทางและเวลาเดียวกัน   

Business Process Outsourcing-08.png

+ สร้างแผนธุรกิจ   ปลุกยอดขาย สร้างยอดขายลูกค้าปลีก ยอดขายตัวแทนขายคุณภาพ ที่ไว้วางใจได้

 

 • ยอดขายปลีกและยอดขายตัวแทน  หรือยอดขายหน้าร้าน ใครมาก่อน

 • เมื่อไหร่ควรตั้งตัวแทนขาย  (Agent )

 • ตัวแทนขายควรมีกี่ระดับดีจึงจะควบคุมทั่วถึง

 • ผลตอบแทนสำหรับตัวแทน ควรเริ่มต้นที่กี่เปอร์เซนดี 

 • ควรมีการสร้างแรงจูงใจอย่างไร ให้ตัวแทนภักดีกับสินค้าของเรา

 • บริหารตัวแทนแล้วเรา ควรเหลือกำไรแค่ไหน

 

+ เราสร้างสรร Sale Platform ตามประเภทธุรกิจของลูกค้า  ช่วยบริหารยอดขายปลีก ยอดขายตัวแทน ให้ท่านสามารถ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวการขาย  ตัวแทนขาย  ลูกทีม เครือข่ายได้ตลอดเวลา

1.Sale Marketing Plan

12.png

2. Sale Platform & Omni Channel Setup

 • การวางแผนบริหารงานขายต้องตอบโจทย์ให้ครบความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มได้รวดเร็วตาม Customer Journey ทั้ง ช่องทางOffline และ Online ตัวแทนขายตรง  หน้าร้านขายปลีกทั้ง Online &Offline หรือ O2O เพราะยุคนี้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นว่าจะเลือกซื้อที่ไหนที่สะดวกสบาย ไม่เกี่ยงราคาเหมือนในอดีต ในยุค  Marketing 4.0   ก่อนตัดสินใจซื้อลูกค้าต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเลือกเราหรือไม่ การเชื่อมทุกช่องทางขาย ทุกช่องทางสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงเป็นหัวใจของO2O
   

 • ในยุค Marketing 4.0  การวางแผนขายต้องมีครบทุก Sale Platform (Line , FB ,Call Center ,website ,Email ,Agent ,Direct Sale ฯลฯ) และมีPayment Gateway ที่สะดวกสบาย ทั้งการโอนเงิน  จ่ายผ่านบัตรเครดิต จ่ายผ่านมือถือ หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงิน เพราะเครื่องมือการตลาดยุค 4.0 ทรงพลังมาก  สามารถสร้างปืนใหญ่รัศมีไกล เข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มด้วยต้นทุนต่ำมากๆ การมีแค่ช่องทางขายเดียว  หรือมีเครือข่ายเพียงไม่กี่ราย  ท่านจะเสียเปรียบคู่แข่งที่มีช่องทางขายหลากหลาย (Multi  Channel)และบริหารการขายแบบ Omni Channel ในแต่ละช่องทางสามารถปรับราคายืดหยุ่นได้ ตามความต้องการที่มีมากหรือน้อย หรือตามกระแสนิยม  ตามประสบการณ์ใหม่ๆที่ลูกค้าได้รับจากเรา เป็นต้น ตามตัวอย่าง

13.png

3. Sale Scripts

 • ยิ่งขายหลากหลายช่องทาง  (Multi –Channel )  ยิ่งต้องมีเครื่องมือการขายที่ช่วยสนับสนุน เหมือนการทำสงครามยิ่งมีหลายกองทัพ  แต่ละกองทัพ มีอาวุธ หนักเบา ต่างกันยิ่งได้เปรียบข้าศึกในการรบ

 • เครื่องมือที่ทรงพลังเข้ายุคการตลาด 4.0  จะเป็นการสร้าง Sale Kit , Electronic Boucher สร้างหน้า Landing page , website  ,line@ ,FB page ,IG ฯลฯ)   เพื่อช่วยนำเสนอสินค้า บริการให้ความรู้ที่จำเป็นสร้างความน่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
   

 • สุดท้ายเมื่อลูกค้า  เกิดความสนใจและความต้องการจะเกิดการติดต่อกลับเข้ามา (Inbound) จำเป็นต้องกสร้างบทสนทนาหรือ Script ในการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อให้ตัดสินใจซื้อเร็วที่สุด  การสร้าง Sale Script ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างยอดขายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำไปใช้ฝึกทีมขาย Inbound Sale ให้มีทักษะการขายเสมอกันทั้งทีม

4. Real Time  Sale  Report & KPI

 • การวัดผลสำเร็จการขายยุคการตลาด 4.0 นอกจากขายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังต้องรักษากำไรให้นิ่งด้วย  การรายงานการขายทุกช่องทางการขายใหม่ๆ ( Multi – Channel )ต้องสามารถสรุปรายการการขายแบบ Real time ได้จริง  ปัจจุบันมีโปรแกรมรายงานยอดขายปลีกและโปรแกรมรายงานยอดตัวแทน อาทิ Sale Force.com หรือ Google Drive ก็ใช้ได้ทั้งนั้นครับ
   

 • ส่วนตัวชี้วัดความสำเร็จการขาย  การวัดตั้งแต่การได้สนทนากับลูกค้า ( Chat ) การปิดการขายเมื่อได้สนทนา       ( Chat Closed)  การปิดการขายจากลูกค้าใหม่ ( Lead  Closed) เป็นต้น ,ส่วนลูกค้าเก่าหรือซื้อซ้ำประจำจะวัดด้วยมูลค่าลูกค้าซื้อตลอดชีพ (LTV)   เป็นต้น

14.png
business plan
Business Model
โมเดลธุรกิจ

โทรปรึกษา

086-3415563

bottom of page